Biệt thự mở bán ở giao đoạn 1 của dự án FLC Quảng Bình