Condotel FLC Quảng Bình sở hữu thiết kế nổi bậc với hơn 500 căn hộ cao cấp