vung-chua-duoc-biet-den-la-vung-dat-thieng | FLC Quảng Bình- Đánh thức tiềm năng nghỉ dưỡng

Vũng Chùa được biết đến là vùng đất linh thiêng, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp