sự kiện mở bán Shophouse FLC Quảng Bìn | Giai đoạn 2 của FLC Quảng Bình tiếp tục làm mưa làm gió

Tại một sự kiện mở bán Shophouse FLC Quảng Bình