CHI TIẾT MẶT BẰNG PHÂN LÔ FLC LUX 1 – THE OCEAN VILLAGE FLC Quảng Bình