Mặt bằng tiểu khu Lux 1 – Ocean Village | Shophouse FLC Quảng Bình làm loạn giá trên thị trường