Tag Archives: Dori Boutique Hotel flc quảng bình

Dori Boutique Hotel – Loại hình độc và hiếm của FLC Quảng Bình

Dori Boutique Hotel FLC Quảng Bình là dòng sản phẩm mới lần đầu tiên xuất hiện tại một dự án thuộc thương hiệu FLC. Phải nói đây là một bước tiến vượt bậc trong sản phẩm nghĩ dưỡng của tập đoàn FLC. Căn hộ Dori Boutique Hotel là một kiểu căn hộ khách sạn mini. […]