Tag Archives: nâng cấp sân bay

Sự thật đăng sau việc FLC nâng cấp sân bay Đồng Hới

Theo thông tin mới, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ tạo điều kiện để FLC triển khai dự án đầu tư, xây dựng, nâng cấp sân bay Đồng Hới theo hình thức đối tác công tư PPP. Theo đó, Tập đoàn FLC đã làm việc cụ thể với Bộ Giao thông Vận tải, Tổng […]