Tag Archives: Ocean Shophouse

Shophouse FLC Quảng Bình – Tiềm năng đầu tư cho các nhà bất động sản

Shophouse FLC Quảng Bình nằm trong quy mô tổng thể của hệ thống quy hoạch bất động sản nghỉ dưỡng tuyệt vời của tập đoàn FLC đã và đang triển khai trong năm 2017. TẢI MẶT BẲNG Theo đúng tiến độ, Shophouse FLC Quảng Bình sẽ ra mắt vào khoảng nửa đầu năm 2018, ngay […]