39050624_887972944723696_3057477434363346944_o | Tiến độ dự án FLC Quảng Bình