su-kien-flc-quang-binh-1 | Tiến độ dự án FLC Quảng Bình