su-kien-flc-quang-binh-22-07-4 | Tiến độ dự án FLC Quảng Bình