su-kien-flc-quang-binh-29-06-2 | Tiến độ dự án FLC Quảng Bình