su-kien-flc-quang-binh-29-06-3 | Tiến độ dự án FLC Quảng Bình