Oyster Plus – Dòng Shophouse đánh bại thị trường

Shophou e (nhà phố thương mại) là loại hình bất động ản thành công trên thế giới, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư, là đáp án cho bài toán vừa để kinh doanh vừa để ở Tuy nhiên, Thao giám đốc cty đầu tư Redland, để hophou e...

Xem chi tiết

Giả mã cơn sốt – 1,1 tỷ mua Shophouse Oyster Plus

FLC Quảng Bình đang trở thành một hiện tượng gây ốt trên thị trường bởi ức hấp dẫn của các loại hình bất động ản, nổi bật trong ố đó chính là loại hình hophou e vừa để ở vừa để kinh doanh với tiềm năng khai thác vô...

Xem chi tiết